top of page
_DSC7884.JPG

ร่วมทำบุญกับวัดทองศาลางาม

ยอดบริจาคทั้งหมดจะถูกจัดสรรปันส่วนเพื่อใช้นการบำรุงรักษาและดูแลวัดทองศาลางาม

รายการทำบุญ

๑. สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ในเขตสังฆาวาส
๒. สมทบกองทุนอาหารเพล, ยารักษาสงฆ์อาพาธ
๓. สมทบทุนค่าชำระหนี้สงฆ์
๔. บำรุงค่าน้ำ – ค่าไฟ
๕. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของวัดทองศาลางาม

Krung_Thai_Bank_logo.svg.png

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย

สาขา: เพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ)

ชื่อบัญชี: วัดทองศาลางาม

เลขที่บัญชี : 025-0-22973-0

ออมสิน.jpg

ธนาคาร : ธนาคารออมสิน

สาขา: วัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ

ชื่อบัญชี: วัดทองศาลางาม

เลขที่บัญชี : 0-9940-02232-71-1

bottom of page