top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดทองศาลางาม

งานประจำปี ปิดทอง-แห่ผ้าไตร

9-10 มีนาคม 2567 งานประจำปี ปิดทอง-แห่ผ้าไตร หลวงพ่อทอง-หลวงปู่รักษ์ วัดทองศาลางาม

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ทำบุญไตรละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. แห่ผ้าไตร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน วันแห่ผ้าไตร จองร้านค้า 25 กุมภาพันธ์ 2567ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page