top of page
  • รูปภาพนักเขียนวัดทองศาลางาม

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว

..อยากให้ลองคิดตามมาสักนิด มองให้เห็นภาพ นึกตามให้ออกในสิ่งที่ผมจะเล่า โดยเริ่มจาก เมื่อ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว . . นัยยะนี้ ย่อมหมายถึง สิ่งไม่ดี ไม่สบายใจ อึดอัด คับข้อง หนักใจ มันคล้ายมองไม่เห็นทางแก้ ทางออก เหนื่อย อ้างว้าง เราลองนึกภาพตัวเรา ที่ยืนอยู่ในที่ ที่หมอกหนา หรือเต็มไปด้วยควัน รอบๆ ตัว มีแต่หมอก ควัน และใช่ นั่นมันทำให้เราไม่เห็นอะไร เราอาจตะโกนเรียกใคร หรือไม่ได้เรียกใคร แต่มันเงียบ.. มันไม่เห็นทาง ข้างหน้า เห็นเพียงทางที่ก้าวเดินได้แค่บนพื้น..

ภาวะเช่นนี้ คือภาวะที่อึดอัด กังวล คับข้อง หนักใจ และมองไม่เห็นทาง สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว จะดีได้อย่างไร..

หากวางใจลง ใจเย็นลง หรือภาวะที่มีสติ ลองคิดต่อว่า หมอกนี้.. ควันนี้.. ไม่อาจทำร้ายเราได้ เมื่อเรานิ่ง เราเฉย ย่อมไม่มีอันใด แค่หมอกบังตา แค่ควันบังตา มันก็เท่านั้น..

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page