top of page
_DSC7940.JPG

关于通

Thong Sala Ngam寺 

关于Wat Thong Sala Ngam的悠久历史。

2.png

网上立功

为了支持和维护Wat Thong Sala Ngam 寺庙,可通过线上线下途径进行慈善捐赠。

_DSC7892.JPG
_DSC7937.JPG
_DSC7915.JPG

​媒体动态

可通过网站关注 Wat Thong Sala Ngam 寺庙的最新信息和活动。

Wat Thong Sala Ngam

_DSC7940.JPG
_DSC7939.JPG
_DSC7897.JPG
_DSC7920.JPG
_DSC7932.JPG
_DSC7872.JPG
bottom of page